RSS

Austin Osman Spare

Austin Osman Spare- anglický malíř, spisovatel a okultista žijící v letech 1886 až 1956
- od mládí se živě zajímal o magii. Tvrdil například, že jej jako 17ti letého mladíka zasvětila jistá Mrs. Patersonová do tajů čarodějnictví
- v roce 1910 se stal členem Crowleyho řádu A.A. a roku 1911 vstoupil do Ordo templi orientalis (O.T.O.)
- je autorem mnoha obrazů s esoterickými náměty, jenž byly Crowleyem publikovány v periodicky vycházející knižní řadě The Equinox. Později se však Spare s Crowleyem rozešel
- napsal také několik knih, z nichž nejdůležitější jsou pravděpodobně Kniha radosti (The book of Pleasure), Ohnisko života (The Focus of Life) a The Anathema of Zos
- pro svět moderní magie získal Spare na významu teprve po své smrti. V 80. letech minulého století uvedl jeho dílo ve známost správce jeho pozůstalosti Kenneth Grants a řád IOT, jenž si klade nárok na jeho magické dědictví
- Spareova magie neobsahuje žádné náboženské ani mystické ideologie, a je proto pro současného člověka velmi atraktivní. Spare je zastáncem tzv. magického pragmatismu – tvrdí, že magické jednání je nejdůležitější, vše ostatní je podružné
- základní životní pojmy jsou pro něj víra a žádost. Za žádost pokládá sílu, jenž je hnacím motorem všech činností a přání. Ve vlastním smyslu je bezobsažná, hledá cestu k vyjádření a vytváří proto obrazy přání a reality. Obsahy těchto obrazů jsou pak podle Sparea vírou. Věřil také na reinkarnaci a zastával názor, že se člověk může dozvědět o všech svých předešlých existencích. Za tímto účelem vypracoval techniky, které měly umožnit prožívání tzv. atavismů, během nichž se člověk dozvěděl, jak se cítil např. jako zvíře nebo jednobuněčný organismus. Toto poznání pak mělo každému jednotlivci umožnit hlubší chápání sama sebe

Comments are closed.