RSS

Kenneth Ring a dr. Michael Sabom

Michael SabomKenneth Ring - spolupracovníci Moodyho
- průkopníci výzkumu prožitků z prahu smrti
- jsou přesvědčeni, že výsledky jejich výzkumu jsou z velké části potvrzeny pracemi a statistickými údaji řady dalších odborníků

Comments are closed.