RSS

profesor Charles Richet

Charles Richet- žil v letech 1850-1935
- byl dobrý žákem a zajímal se stejně o literaturu jako o vědy. V hodinách rétoriky se rozhodl stát spisovatelem, při studiu filozofie se přeorientoval na psychologii, nakonec se soustředil na vědy lékařské. Ve všech oblastech vynikal
- po několik významných objevech v oblasti fyziologie se stal členem Lékařské akademie a v roce 1913 obdržel Nobelovu cenu za objev anafylaxe a séroterapie (anafylaxe je přecitlivělost nebo onemocnění vzniklé vniknutím cizorodé látky do organismu s prudkou reakcí na další zavedení této látky, byť v minimálním množství. Séroterapie je léčebná metoda zakládající se na použití lidského nebo živočišného krevního séra v boji proti infekcím či nákazám slouží k prevenci)
- Richet se vážně zajímal o parapsychologii, přičemž se na tyto problémy díval z pozice vědce a věnoval se spíše realitě než dohadům
- metapsychiku připojil k obecné biologii, pustil se také do seriózního výzkumu médií. Jeho závratnou kariéru však poznamenal tzv. incident z alžírské vily Carmen. Jednalo se o seance zhmotnění, o nichž napsal, že nejde o podvod. Později byl trik přece jen odhalen a to popularitu Charlese Ricketa poskvrnilo
- zanechal po sobě rozsáhlé dílo – poémy, dramata, romány, historické knihy, práce sociologické, psychologické, filozofické a metafyzické, např. Pojednání o metafyzice, Náš šestý smysl, Budoucnost předtuchy, Velká naděje, Pomoc. Zmíněná díla vycházela postupně v letech 1922 – 1935

Comments are closed.