RSS

Joseph Banks Rhine

Joseph Banks Rhine- narodil se 29. září 1895 v hrabství de Guniata v Pensylvánii (USA) –zemřel 20.února 1980
- navštěvoval teologickou fakultu, později se zabýval botanikou. Stejně jako jeho žena, Louisa Rhineová, obdržel roku 1925 hodnost bakaláře a doktora věd. Na přírodovědné fakultě university v západní Virginii zaujal místo na katedře rostlinné fyziologie
- spolu s manželkou se věnoval také parapsychologii. Poznali profesora Williama Mac Dougalla a následovali jej na dukejskou univerzitu v Severní Karolíně, kde se Rhine stal vedoucím katedry psychologie. V roce 1927 prováděl systematické série pokusů s telepatií a jasnozřivostí
- na univerzitě byla založena Parapsychologická laboratoř a Rhine se zřekl vedení katedry, jen aby se mohl plně věnovat novému poslání. Vydával časopis parapsychologie a až do roku 1953 byl jedním z jeho ředitelů. 13.června 1953 navštívili manželé pařížský Mezinárodní ústav pro metapsychiku
- jeho práce o telepatii a jasnozřivosti, které uskutečnil pomocí zenerových karet, se do Evropy dostaly prakticky až po 2. světové válce, stejně jako poznatky o vrhání kostek a vlivu myšlení na tento úkon. Vědeckým přístupem přispěl k rozvoji parapsychologie. Neopomíjel žádné odvětví a dokonce se zajímal o posmrtný život
- ve svém díle Dvojí síla ducha napsal: Jakákoli posmrtná existence kterékoli části osobnosti po jakoukoli dobu je pro myšlení a lidský cit natolik závažná, že vědecký objev je vedle toho nicotnou záležitostí. Pomysleme jen, nakolik by se rozšířilo současné chápání vesmíru. Nejde vůbec o to, abychom pozvedli význam hypotézy o posmrtném životě. Dlouhé trvání víry v čistém a neověřeném přesvědčení svědčí o její civilizační potřebnosti i sociálních hodnotách. Tyto hodnoty by se jistě nestaly efektivním, kdyby se neopíraly o ověřené vědecké poznatky

Comments are closed.