RSS

A jsme zpět :-)

Po hodně dlouhé odmlce se opět vracíme k aktualizaci těchto stránek. Po celou dobu jsme ale nezaháleli a navštívili nespočet zajímavých míst, nasbírali velké množství velice zajímavých materiálů a potkali spoustu skvělých lidí, kteří nám umožnili se dostat na místa, která nám byla důležitým přínosem v naší badatelské činnosti.

V sekci Stránky – Výsledky badatelské činnosti naleznete jednotlivé případy a výsledky, které jsme nedokázali racionálně vysvětlit.

Leave a Reply

You must enable javascript to see captcha here!
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 7 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: