RSS

Michael Persinger

Michael Persinger- narozen 26. června 1945, Jacksonville, Florida,
- profesor na Laurentian University v Kanadě od roku 1971
- prokázal, že neurochemie mozku může být ovlivňována působením elektromagnetických polí na struktury mozkových laloků (především na zmíněnou amygdalu). Elektromagnetická pole evokují paranormální fenomény jako zjevení zemřelých, náboženské postavy, domnělé únosy mimozemšťany, poltergeisty a další
- když takzvané archetypické energie proniknou do našeho hmotného světa, ovlivňují u osob, k nimž se přiblíží, magnetit (magnetit=magnetová železná ruda) obsažený v lidském mozku. Jakmile se v naší realitě usídlily, šíří kolem sebe silné elektromagnetické vlny, jejichž frekvence je naladěna právě na tento magnetit
- uvádí: předpokládá se, že oblasti, v níchž dochází k uvolňování tektonického napětí, mají tendenci vytvářet lokální sloupovitá elektrická pole
- podařilo se mu prokázat statistickou souvislost mezi zjeveními, poltergeistem, výskytem UFO a dalšími paranormálními jevy na straně jedné a seismickými aktivitami (otřesy půdy) na straně druhé. Manifestace PSI ovšem nekulminují během zemětřesení, nýbrž krátce před ním a po něm
- během svých výzkumů zjistil, že v domech nacházejících se nad geologickými průrvami, kde může docházet k vytváření lokálních elektrických polí (k úniku plazmy), dochází dlouhodobě a opakovaně k paranormálním jevům. Osoby nacházející se v blízkosti takových obydlí občas pozorují podivné světelné koule. Když se k nim pokusí přiblížit, dostanou se do sféry vlivu elektrického pole. Chemie jejich mozku se tím změní a v důsledku toho dokáží najednou vnímat duchy (zjevení) a jiné neobvyklé fenomény. V těchto domech se také rádi usazují poltergeisti

Comments are closed.