RSS

Lze skutečně vizuálně zachytit neviditelný, duchovní svět kolem nás? Nové, zajímavé a možná i převratné výsledky v našem výzkumu.

Ráda bych se s Vámi podělila o nové a velice zajímavé poznatky z našeho výzkumu. Podařilo se nám s velkou námahou získat speciální a trošku i kontroverzní přístroj, který jsme delší dobu testovali. Jedná se o kameru, ve které jsou zabudované různé senzory. Výsledky jejich snímání jsou přenášeny do tabletu a zde program k tomu určený je porovnává, vyhodnocuje a zobrazuje vzdálenosti a tvary snímaného prostředí.

Nejpodstatnější v této kameře je senzor, který skenuje osnovu obrazu a zobrazuje předměty pomocí infračervené laserové mřížky a technologie reagující na pohyb. Tímto údajně může zachytit (vytečkovat) pro oko neviditelné skeletální postavy. Chci také ale upozornit, že kamera občas sice zachytí skeletální postavu, ale neznamená to, že se vždy jedná o cosi nevysvětlitelného a nadpřirozeného. V rámci testování jsme třeba narazili na příklad, kdy jsme snímali náhrobek tvarem a velikostí připomínající lidskou postavu a kamera jej automaticky, špatně vyhodnotila a vytečkovala jako skeletální postavu. Jedná se stále jen o přístroj, který může chybovat a mylně zobrazovat, na tento aspekt rozhodně nezapomínáme a bereme na něj velký zřetel.  Ale občas se vyskytnou i skeletální postavy, které tak snadno vysvětlit nejde, jako např. ve videu umístěném níže.

Zde přikládám pár fotografií, jak snímané prostředí pomocí kamery vypadá:

Vidíte, že se nejedná o klasické zobrazení. Ve většině případů kamera snímá černobíle (snímek vlevo), když se objeví barvy (snímek vpravo), znamená to, že kamera začíná snímat cosi anomálního:

     

Zde jsou dvě fotografie, na kterých můžete vidět, jak vypadá vyobrazení (vytečkování) postavy. Na těchto fotografiích se jedná samozřejmě o člověka, kdy vidíte jasný obrys a přes něj skeletální vytečkování:

     

A na této fotografii již vidíte pouze skeletální vytečkování, ale žádný obrys osoby. Je tedy patrné, že kamera zachytila postavu neviditelnou pro lidské oko:

 

A zde je jedno zajímavé video, které se nám podařilo pořídit v rámci testování kamery. Skutečně jsme zachytili skeletální postavu. Video vzniklo na hřbitově, snímané jsou dva stromy a uprostřed mezi nimi stojím já. Nejdříve se nic neděje, kamera ale snímá barevným vyobrazením cosi anomálního a poté se objeví skeletální postava na levém stromě. Postava je otočená čelem ke mně a pak vypadá, že šplhá po stromě do jeho koruny, kde mizí.

Postava

 

Další video není podstatné na obraz, ale tentokrát na zvuk (zde doporučuji sluchátka pro jasnější poslech nahrávky). Na hradě Houska se nám podařilo zachytit moc zajímavé EVP přímo v pověstné kapli. Nahrávka vznikla kolem jedné hodiny ráno. Podotýkám, že s naprosto čistým svědomím mohu odpřisáhnout, že zachycený hlas nemohl být od nikoho z přítomných. V pozadí můžete slyšet můj šepot (kde se omlouvám za slovo vole :-) ), cvakání fotoaparátu a pípající zvuk je v tu chvíli naprosto šílící měřič elektromagnetických vln. Abych upřesnila, jedná se vůči mému šepotu o jasný a čistý mužský hlas, záměrně nepíši co konkrétně v zachyceném EVP slyšíme a budu moc ráda, když mi zde napíšete, co z nahrávky konkrétně slyšíte vy.

EVP

 

 

 

Leave a Reply

You must enable javascript to see captcha here!
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 7 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: