RSS

Andrija Puharich (znám také jako Henry K. Puharich)

Andrija Puharich - narozen 19.února roku 1918 – zemřel 3.ledna 1995
- americký lékař, vynálezce, autor, parapsycholog
- je znám především přivedením Uriho Gellera a Petera Hurkose na vědecké pole výzkumu
- vychází ve své hypotéze bioplazmatického pole z toho, že při telepatické komunikaci žádný vysílající a přijímající subjekt neexistuje. Osoba, kterou při telepatickém jevu mylně označujeme za příjemce, je podle něj spíše jakýmsi psychickým centrem přitažlivosti
- takzvaný vysílající kolem sebe vytváří mentální vakuum, nasáklé jeho představami. Nasměrovaná mysl pseudopříjemce následně toto vakuum přitáhne k sobě
- Pucharich argumentuje tím, že aktivní účastník bioinformačního aktu vytváří určitými předpoklady a přáními mentální stav, který vyzbrojí tzv. přijímajícího vlastními symboly a výrazy. Jednodušeji vyjádřeno: vysílajícím zformulovaná myšlenka svého tvůrce ve skutečnosti vůbec neopustí Její obsah je v mozku přijímajícího ohodnocen a zvážen. Příjemce jej srovná se svými vlastními, v nevědomí uloženými zkušenostmi a představami, podobně jako když se skládá puzzle. Tento proces se vzhledem k holografickému způsobu ukládání mentálních informačních vzorů, podvědomě přijatý od vysílajícího, kryje s podobným vzorem zakódovaným v nevědomí přijímajícího, vystoupí u něj automaticky do roviny vědomí

Comments are closed.