RSS

Platón

Platón- 427 př. n. l. – 347 př. n. l.
- vlastním jménem Aristoklés
- byl řecký aristokrat, matematik a jeden z nejvýznamnějších západních filosofů
- považoval duši za esenci osoby, neboť to je ona, kdo se rozhoduje, jak jednat
- podle Platóna je duše nehmotná a skládá se ze tří částí:
1) rozum (mysl či logos)
2) vůle (tělo či vášeň)
3) duch (emoce či pathos)
- každá z těchto součástí má v duši své místo
- rozum je přirovnáván k vozataji, který řídí spřežení koní – vůlí a ducha. Vůle způsobuje, že člověk touží po naplnění základních tělesných potřeb. Když však člověka vášeň ovládne, svazuje jej k hédonismu ve všech jeho podobách
- duch člověka vede k tomu, aby konal skutky statečnosti a slávy. Pokud však není kontrolován, vede k pýše, kterou řecké myšlení považuje za největší selhání v životě člověka

Comments are closed.