RSS

MUDr. Raymond A. Moody

MUDr. Raymond A. Moody- americký psycholog a psychiatr, narozený roku 1944
- Moody se ve své praxi zabýval studiem zážitků více než 150 lidí, kteří prožili tzv. klinickou smrt
- zjistil, že jejich zážitky jsou pozoruhodně podobné a svá pozorování shrnul do knihy s názvem Život po životě (Life alter Life, 1975)
- podle jeho závěrů mají zážitky umírajících následujících devět shodných rysů:
1) slyší bzučivý zvuk
2) cítí klid, pokoj a nic je nebolí
3) mají mimotělní zážitky, tzn. vidí své vlastní tělo jakoby očima další osoby, ale jsou si vědomi své identity
4) cítí, jakoby procházeli nějakým tunelem
5) cítí, že stoupají vzhůru
6) vidí jiné lidi, obyčejně jde o jejich zesnulé blízké
7) potkávají duchovní osobu, ztotožňovanou s bohem
8) vidí zážitky ze svého života (jakoby promítané)
9) představa návratu do života v nich vzbuzuje nechuť
- Moodyho kniha se okamžitě po svém vydání stala bestsellerem a dodnes se těší obrovské popularitě na celém světě. Je považována za důkaz toho, že smrtí život nekončí a reinkarnace skutečně existuje. Řada vědců však tvrdí, že zážitky umírajících jsou čistě fyziologické a jedná se o určitou formu halucinací, vzniklých díky nedostatečnému zásobování těla kyslíkem
- kromě Života po životě napsal dr. Moody společně s Paulem Perrym knihy Život před životem (věnující se problematice tzv. regresní terapie). Na základě jeho poznatků vznikla také kniha dr. J.L. Whittona a J. Fishera Život mezi životy, zabývající se existencí a projevy duše mezi dvěma vtěleními

Comments are closed.