RSS

Matthew Manning

Matthew Manning- anglický okultista narozený roku 1955
- tři týdny před Manningovým narozením utrpěla jeho matka silný zásah elektrickým proudem
- v jedenácti letech se u něj začaly projevovat neobyčejné schopnosti, byl středem aktivit tzv. poltergeista, díky čemuž byl dokonce vyloučen z internátní školy, neboť v jeho okolí neustále létaly nějaké předměty a pohyboval se nábytek
- v šestnácti letech tyto jevy ustaly, ale objevila se schopnost automatického psaní v jazycích, které neovládal, např. slavných mistrů jako byli Albrecht Durrer, Francesco Goya nebo Pablo Picasso
- když roku 1974 uviděl v televizi Uriho Gellera, ohýbajícího lžičky, zkusil to také a měl okamžitě úspěch
- v sedmdesátých letech byl společně s Gellerem podroben mnoha zkoumáním, při nichž se mj. zjistilo, že v jeho přítomnosti vykazují elektronické přístroje nevysvětlitelné chyby
- Manning při jednom z pokusů, prováděných americkými vědci, dokázal např. zabít rakovinné buňky ve skleněné baňce soustředěním a přikládáním rukou
- dokázal také uklidnit nebo naopak rozrušit křečky, nacházející se v jiné místnosti pouze tím, že na ně myslel
- později se Manning začal plně věnovat léčitelské praxi, v níž dosahuje pozoruhodných výsledků

Comments are closed.