RSS

Ludwig Lavater

Ludwig Lavater- narozen 1527 a zemřel 1586
- autor spisu vydaného v Ženevě roku 1570 De Spectris (O duších) – v tomto pojednání bylo podrobně popsáno mnoho druhů mediálních jevů a doplněno glosářem charakteristik obyvatel záhrobí. Autor zde vystupuje v pozici skeptika, což mu přineslo velkou přízeň vědeckého světa a mělo za následek, že ještě dnes je De Spectris jedním z nejčastěji uváděných děl na toto téma. Zajímavostí je fakt, že anglickou verzi této knihy (objevila se o dva roky později v Londýně), využíval William Shakespeare (1564-1616) i četní angličtí spisovatelé

Comments are closed.