RSS

Eliphas (též Elifas) Lévi

Eliphas Lévi- vlastním jménem Alphonse-Louis Constant
- francouzský mág a hermetik žijící v letech 1810 až 1875
- od mládí byl nadaným studentem a zbožným katolíkem s mystickými sklony
- vstoupil do kněžského semináře v Saint-Sulpice, kde se připravoval na dráhu kněze. V roce 1835 byl jmenován děkanem, ale navzdory tradovanému tvrzení nikdy nebyl vysvěcen na kněze. Svěcení odmítl a seminář opustil
- roku 1841 napsal kontroverzní knihu Bible svobody (La Bible de la Liberté), za což byl obviněn jako hlasatel bezbožnosti a podvraceč morálky a soud jej poslal na osm měsíců do vězení. Po propuštění se stal asistentem kněze v diecézi Evreux, ale když vešlo ve známost, že je autorem Bible svobody, musel z místa odejít. Pokračoval dále v psaní knih a za svá pojednání v socialistickém duchu byl znovu odsouzen, tentokrát na šest měsíců ve vězení. Přesto po propuštění dále pokračoval ve psaní polemik a v revolučním roce 1848 znovu vydal Bibli svobody

- roku 1861 vstoupil do Řádu svobodných zednářů. Během přijímacího rituálu se pokusil dokázat, že zednářská symbolika je odvozena z kabaly, ale nikdo mu nevěřil. V srpnu téhož roku získal titul zednářského mistra, ale z lóže byl nakonec vyloučen
- v roce 1852 se seznamuje se slavným polským matematikem a okultistou Josefem Hoene de Wronským (1778-1853), který na něj měl značný vliv. Začal se živě zajímat o okultismus, ponořil se do studia magie a v této době také začal užívat jména Eliphas Lévi, což je v podstatě hebrejská podoba jeho občanského jména
- od Léviho pochází také výraz okultismus
- roku 1854 odcestoval do Londýna, kde se mu společně s Bulwerem-Lyttonem údajně podařilo evokovat legendárního Apollonia z Tyrany. Proces evokace popsal ve své vůbec nejvýznamnější knize Dogma a rituál vysoké magie (1854-55). Tato kniha obsahuje syntézu západní magie, kabaly, divinace, alchymie, astrologie aj.
- Lévi sám označil magii za legitimní duchovní cestu k poznání a umisťoval ji mezi disciplíny slučitelné jak s vědou, tak s křesťanstvím
- byl členem několika esoterických společností a udržoval kontakty např. s H.P.Blavatskou
- Lévi byl významným představitelem západní esoteriky, měl velký vliv na znovuobjevení praktické magie a používání a výklad tarotu
- Aleister Crowley považoval Léviho za svou předešlou inkarnaci
- kromě již zmiňované a jeho vůbec nejznámější knihy Dogma a rituál vysoké magie napsal Lévi např. Dějiny magie (1860) nebo Klíč k velkým tajemstvím (1861)

Comments are closed.