RSS

Justinus Kerner

Justinus Kerner- narozen 1786 – zemřel 1862
- německý lékař a básník
- soustředil se na medijní jev jasnovidectví a posedlosti nižšími duchy
- z několika jeho prací získala největší věhlas dvoudílná kniha vydaná v roce 1829, věnovaná slavné jasnovidce z Prevorst neboli Frederice Wanner-Hauffeové (1801-1829). Frederika již od dětských let mívala prorocké sny. Společně s otcem, který byl lesníkem, hledala pomocí lískové hůlky minerály. Velmi zvláštním způsobem reagovala na některá místa, kde pociťovala bolest a třes, avšak jejich příčinu nebyl schopen nikdo vysvětlit. Podobné zážitky měla na hřbitovech a v kostelech, obzvláště v opuštěné kuchyni zámku Lowenstein, kde – jak tvrdila – vídávala zjevení, která jiní neviděli
- v přítomnosti tohoto neobvyklého média docházelo k téměř všem druhům manifestací duchů: k pohybům předmětů, zvukovým jevům, levitaci, materializaci, vysílání vlastního duchovního těla (někdy viditelného pro jiné) apod.
- mediálnost jasnovidky z Prevorst a její fyzické síly byly rychle vyčerpány, což přispělo k tomu, že zemřela v mladém věku. Hodně věrohodných svědků tvrdilo, že byly dny, kdy se v jejím pokoji téměř bez přestávky materializovala zjevení anoncující své zjevení otevíráním dveří
- Frederika jako první médium, které se zajímalo o filozoficko-morální účinky manifestací bytostí ze záhrobí, prováděla s Kernerem a vedla dlouhotrvající rozmluvy s duchy. Tato činnosti pro ni nebyla vždy příjemná – tím spíše, že právě na konci života docházelo k manifestaci duchů v její přítomnosti dokonce proti její vůli. Médium vidělo a slyšelo všechno, co se dělo v okolí, shodně se skutečným stavem popisovala rozmanité jevy. Zajímavé experimenty, které se týkaly Frederičina jasnovidectví, prováděl doktor Kerner za použití mýdlových bublin, sklenice s vodou a zapečetěných papírových listů

Comments are closed.