RSS

Allan Kardec

Allan Kardec- narodil se v Lyonu 30.října 1804 a zemřel v roce 1869
- ve skutečnosti se jmenoval León-Hyppolyte Rival
- francouzský pedagog, spisovatel a spiritista
- velmi záhy se projevil jako zázračné dítě s mimořádnou pamětí. Stal se učitelem a do podvědomí lidí se zapsal pedagogickými pracemi, kdy rozvíjel Pestalozziho metody
- ve 24 letech začal přednášet o mnemotechnických metodách při výuce dějepisu a matematiky
- roku 1850 se začal zajímat o spiritismus, tehdy ještě nazývaný jinak. Z Ameriky se šířila móda spiritistických stolků, tomu však příliš nedůvěřoval. Pročítal mnoho zápisů ze seancí a hodnotil je z pozice vědce, nicméně se zúčastnil pokusů, kdy se s odhmotněnými komunikovalo nikoli prostřednictvím otáčení stolku, nýbrž tak, že se na danou otázku ozvalo klepání. Nesedával přímo u stolku, jen vše důkladně zapisoval. Na radu jednoho ducha si dokonce změnil jméno a nechával si říkat Allan Kardec, aby oddělil tuto činnost od své učitelské profese

- popisováním jevů se stal průkopníkem spiritismu, ze kterého se vytvořil jakýsi druh náboženství. Utřídil jevy i různé projevy mediumnity, používal však jiné terminologie než my a to, čemu se říká telepatie, nazýval spirituální telepatií, pro jasnozřivost používal pojmenování jasný rozum
- napsal velký počet komentářů k jevu dnes nazývanému plastickým ztvárněním myšlenky. Jeho dílu věnovali pozornost i v zahraničí a považovali ho za důvěryhodné. Kardec získal mimořádnou pověst
- první Kardecovou knihou byla Kniha duchů, která poprvé vyšla roku 1857. V ní shromáždil výsledky svého bádání na poli spiritismu. Z jeho dalších knih jmenujme např. Nebe a peklo, Knihu médií nebo Křesťanský spiritismus
- Brazílie- země zaslíbená pro všechny druhy vyznání, kde panuje Macumba a další kulty, se nadchla spiritismem natolik, že ho přijala za státní náboženství. Spiritismus totiž vyjadřuje víru v posmrtný život duše a vysvětluje, že Ježíš Kristus byl největším a nejslavnějším médiem všech dob
- v současné době se Kardecovo učení těší velké popularitě také v USA, kde existuje dokonce Vzdělávací společnost Allana Kardece (zkr. AKES), založená roku 1984 ve Filadelfii
- Allan Kardec zemřel roku 1869. Je pochován na hřbitově Píre-Lachaise v Paříži a nad jeho hrobem medituje denně několik přívrženců. V den výročí jeho smrti, 31.března, organizují u hrobu jeho věrní dojemný obřad. Dokonce se traduje, že tam dochází k zázrakům

Comments are closed.