RSS

Dr. Grey-Walter

Dr. Grey-Walter- anglický neurolog, který se zabýval Delpassovým experimentem a zabýval se výzkumem biofeedbacku
- na klinice pro pacienty s vysokým krevním tlakem trénoval pokusné osoby na to, aby zmáčknutím tlačítka zapnuly speciální televizor pokaždé, když si přály vidět určitý obraz
- měření mozkových aktivit pomocí encefalografu ukázalo, že jejich mozek vysílá elektrický impuls vždy těsně předtím, než stisknou tlačítko
- podařilo se mu tento původně jen slabý impuls natolik zesílit, že se televizor – přímo napojený na elektrody upevněné na hlavách pokusných osob – zapínal jejich pouhým přáním
- o pokusu a jeho uspořádání věděla nakonec celá řada pacientů
- v dalším průběhu experimentů se ukázalo, že vědomí a paměť skutečně dokáží i po mozkové smrti (kdy mozek vykazuje nulovou aktivitu) spouštět Grey-Walterovu aparaturu
- oba vědci tak předložili přesvědčivý důkaz, že vědomí může být aktivní i po klinické smrti svého nositele. Signál přišel z oblasti za hranicemi našeho čtyřrozměrného universa

Comments are closed.