RSS

Archive for Duben, 2009

Vnímání mimosmyslové

Pátek, Duben 24th, 2009

- zdokumentovaná schopnost získávání informací o lidech, událostech nebo předmětech na vzdálených místech a/nebo v čase bez použití klasických smyslů
- jedna z funkcí duchovního těla označovaná v akademické vědecké literatuře jako ESP
- jevy, které jsou zařazeny do tohoto okruhu, jsou dnes někdy označovány jako nemožné, poněvadž jsou v protikladu s popsanými základními fyzikálními zákony

Vize

Pátek, Duben 24th, 2009

- medijní jev, který spočívá v registraci pomocí smyslů duchovního těla dojmů (pocitů) týkajících se osob, situace nebo abstraktní skutečnosti, někdy vzdálených pozorovatelů v čase i prostoru
- dochází k němu skutečně v rámci extatických stavů vyvolaných materiálními podněty, pod vlivem hypnózy
- pojmem vize označujeme vidinu či zjevení, obyčejně zachycující záznam nějaké události, podobně jako film promítaný na plátno
- obsahem vize je často nějaké neštěstí, k němuž v budoucnosti teprve dojde
- vize se mohou objevovat jak při normálním, tak i změněném stavu vědomí, někdy k nim také dochází ve snu
- můžeme je chápat jako nahlédnutí do budoucnosti, jako projev jasnozřivosti
- v přeneseném smyslu slova je vize nehmotná představa nějakého projektu, např. architekt má vizi domu, který chce navrhnout, a zakreslí ji v podobě náčrtku či plánku

Vetala

Pátek, Duben 24th, 2009

- elementál nebo též larva poutaná k zemřelé osobě
- zdržuje se v blízkosti čerstvého hrobu a po nějakém čase se sama vypaří
- senzitivní jedinci tvrdí, že jsou schopni ji vidět a obvykle ji označují jako nehmotný, mlžný útvar ve tvaru komolého jehlanu se širší základnou dole

Vazadlo

Pátek, Duben 24th, 2009

- výtvor duchovního těla, který slouží k předávání energie a éterických substancí do hmotného těla
- podle situace se může natáhnout nebo bleskově stáhnout, umožňuje správný průběh exteriorizace
- média ji vnímají jako šňůru stříbrné, světlé barvy

Typtolog

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého tipto – klepu
- médium se schopnostmi k typtologii