RSS

Archive for the ‘od A’ Category

Autoskopie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého autos – sám, vlastní + skopeo – prohlížím si
- jev, kdy médium vycítí stav vlastního organismu někdy s velkou přesností
- druh jasnovidectví
- projev jedné z funkcí duchovního těla
- jinak: autofanie

Automatická kresba, automatické psaní – Autofanie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého autos – sám, vlastní + phanos – průzračný
- metoda používaná v psychotronice
- jedná se o způsob napojení senzibilních jedinců, jakýsi intuitivní pohyb kreslící ruky
- ze spiritismu je také známo automatické psaní, kdy se médium ve změněném stavu vědomí napojí na duši zemřelého, která mu diktuje a vede ruku při psaní
- pomocí automatického psaní se údajně hlásí ze záhrobí i umělci, spisovatelé či hudebníci, kteří prostřednictvím média pokračují ve své práci
- jsou známy i případy, kdy lidé s minimálním vzděláním dokázali metodou automatického psaní stvořit díla, která byla stylem i obsahem pozoruhodně podobná dílům zemřelých umělců včetně správného používání gramatiky, kterou za normálního stavu vědomí neovládali

Auroskopie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského aura – lehký jas + z řeckého skopeo – prohlížím si
- jev vnímání aury ve stavu transu nebo medijního podnícení
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Aura

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského aura – lehký jas
- označení spektra záření duchovních těl živých bytostí a některých předmětů z neživé hmoty, je charakteristické proměnlivou barvou, intenzitou a vnitřní strukturou
- auru vidí některá média, k jejímu výzkumu se používá kirlianograf

Aumakue

Pátek, Duben 24th, 2009

- duchovní bytost, vycházející z lidského podvědomí, představuje individuální vyšší já
- aumakue je spirituálním (astrálním) dvojníkem člověka, do jehož těla vstupuje během změněného stavu vědomí
- může se také zjevovat při cílené evokaci nebo ve stavech vyvolaných požitím psychotropních látek