RSS

Archive for the ‘A’ Category

Aristoteles ze Stageiry

Neděle, Duben 19th, 2009

Aristoteles- narozen 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii a zemřel 322 př. n. l. v Chalkidě
- filosof
- podobně jako Platón, popisuje duši jako základní esenci jsoucna, avšak popírá, že by duše měla samostatnou existenci, která pouze spočívá v těle
- duše coby činnost těla nemůže být nesmrtelná. Přesněji, duše je prvním hybatelem živého těla
- Aristotelovy názory o duši nalezneme především v Etice Nikomachově

Cornelius Agrippa z Nettelsheimu

Neděle, Duben 19th, 2009

Cornelius Agrippa - narozen roku 1486 – zemřel roku 1535
- vtipný filozof, právník, lékař, teolog a diplomat
- prováděl experimenty s nehmotnou sférou
- Arkánum (tajemství) vědění prohluboval od nejmladších let v Kolonii, ve studiích pokračoval v Paříži, kde společně se dvěma Francouzi založil dokonce vědeckou společnost, která značně ovlivňovala vědce na území Německa, Itálie a Anglie
- povzbuzován opatem Thristemiusem ze Spenheimu zpracoval obšírné dílo nazvané Occulta Philosophia (Tajemné vědění), ve kterém dokazoval, že duch přebývající v člověku je původcem všech zázraků
- příslušně k atmosféře své doby provedl teoretickou syntézu materiálních jevů s po staletí formovaným filozofickým podkladem. Pronásledovaný církví za svědectví o osobních kontaktech s duchy, zemřel na útěku do Francie v Grenoblu