RSS

Archive for the ‘Osobnosti’ Category

Klaus Schreiber

Úterý, Červenec 13th, 2010

- žil na okraji Cách (město v nejzápadnější části Německa)
- vyučen sedlářem a později pracoval jako technický revizor protipožární ochrany
- během svého života přišel téměř o celou svou rodinu – první ženu Gertrudu (zemřela po porodu na embolii), dvě ze čtyř dětí – syna Roberta (zemřel za tragických okolností ve svých 22-ti letech) a dceru Karin (zemřela po nehodě, na základě špatného lékařského ošetření, v nedožitých 18-ti letech), dále synovce a po několika měsících i o svou švagrovou, švagra a jako poslední o matku Katharinu. I přes tyto velké ztráty dokázal žít dál, znovu se oženit a mít další rodinu
- na jaře roku 1982 ve své sklepní klubovně poprvé s přáteli, na popud jednoho radiového pořadu, vyzkoušel nahrávání hlasů zemřelých na magnetofon. Vše začalo jako legrace, ale na pásce skutečně něco zachytil. Od té doby se nevěnoval ničemu jinému. Svou metodu doladil k dokonalosti a do května 1984 shromáždil sbírku se stovkami jasně srozumitelných sdělení. Téhož roku obdržel paranormální zprávu „televize“. Dle dalších instrukcí od „zemřelých“ získal návod jak začít používat kameru, videorekordér a televizi k nahrávání obrazů z onoho světa. Tím získával nehybné obrazy různých zemřelých osob
- tento nejvýznamnější představitel zkoumání paranormálních videonahrávek zemřel v roce 1990

 

Friedrich Jürgenson

Pondělí, Duben 27th, 2009

Friedrich Jürgenson - narodil se 8.února roku 1903 v Oděse a zemřel v říjnu roku 1987
- studoval a následně také pracoval jako malíř a muzikant
- v roce 1957 si zakoupil magnetofon k nahrávání svého zpěvu, poté zjistil, že na páscích není jen jeho hlas, ale i jiné nevysvětlitelné zvuky a zprávy
- velký zlom, kdy začal opravdu věřit v posmrtný život, nastal, když se na pásce ozval hlas jeho matky
- po tomto důkazu opustil svou profesi malíře a plně se začal věnovat fenoménu elektronického hlasu
- zachycoval hlasy mluvící různými jazyky – švédsky, německy, rusky, italsky, anglicky atd.
- na jaře roku 1960 mu hlasy sdělily, aby začal používat rádio a toto médium používal až do své smrti
- zanechal po sobě stovky nahraného materiálu
- vydal: r. 1964 – Hlasy z vesmíru, r. 1968 – Rádio a mikrofon kontakty se smrtí

 

William Butler Yeats

Neděle, Duben 19th, 2009

William Butler Yeats- anglický básník irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, žijící v letech 1865 až 1939
- od mládí se zajímal o okultismus
- v roce 1887 se v čítárně Britského muzea seznámil s McGregorem Mathersem a následně vstoupil do Hermetického řádu Zlatého úsvitu a podílel se na sepsání jeho rituálů
- byl velkým odpůrcem Aleistera Crowleyho a pokusil se přimět ostatní, aby ho z řádu vyloučili. Po rozkolu, jenž díky tomu nastal, opustil Yeats roku 1905 řád sám. Po tomto datu již neměl s okultisty žádné formální styky
- roku 1917 se oženil s Hyde Leesovou, která krátce po sňatku vyzkoušela automatické psaní. Výsledek jejích pokusů Yeatse nadchl a trval na tom, aby i nadále pokračovala. Po osmi letech studia textů, které jeho žena vyprodukovala, publikoval knihu Vize (A Vision, 1925), která má pro esoteriku velký význam

Dr. Walter Yeeling Evans-Wentz

Neděle, Duben 19th, 2009

- americký antropolog, etnograf a spisovatel, žijící v letech 1878 až 1965
- v roce 1909 vydal dílo Víra v nadpřirozené bytosti v keltských zemích
- žil nějaký čas v Indii, kde studoval tibetský buddhismus
- výsledkem jeho studia byly první anglické překlady Tibetské knihy mrtvých a Tibetské knihy velkého osvobození
- napsal také známou životopisnou knihu Milarepa – největší tibetský jogín a obsáhlou monografii Tibetská jóga a tajné doktríny
- tyto knihy jsou nesmírně důležité pro lepší pochopení východních mystérií

Emanuel Swedenborg

Neděle, Duben 19th, 2009

Emanuel Swedenborg- švédský spisovatel a mystik žijící v letech 1688 až 1772
- o esoteriku se začal zajímat teprve ve svých 46 letech
- byl nejslavnějším badatelem světa duchů na základě vlastních zkušeností, v období před spiritismem
- syn švédského biskupa, talentovaný matematik, chemik, anatom, fyzik, fyziolog a kromě toho i zahradník, hudebník a básník, ovládající plynně jedenáct jazyků
- tento génius byl rovněž autorem četných memorand týkajících se financí, otázek vojenství, obchodu, hornictví a geologie
- jeho rozsáhlé vědomosti a vynikající organizátorské schopnosti dokázaly, že za zásluhy pro Švédské království v oblasti průmyslu obdržel šlechtický titul a stal se členem parlamentu

(Celý příspěvek…)