RSS

Archive for the ‘od T’ Category

Transkomunikace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského trans – za + communicatio – spojení, rozhovor
- populární popis navazování kontaktu s bytostmi z nehmotné sféry – dnes používané jako:
* transkomunikace instrumentální (T.C.I.) – kontakt s využitím moderní elektronické aparatury a jiných materiálních předmětů
* transkomunikace medijní (T.C.M.) – kontakt prostřednictvím (za spoluúčasti) člověka s medijními schopnostmi

Transfigurace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského transfiguratio – přeměna
- medijní jev, který spočívá ve změně rysů tváře a některých částí těla média během experimentů, je projevem jedné z funkcí duchovního těla média nebo je reakcí na působení manifestujícího se ducha
- někdy ho doprovázejí změny barvy hlasu média a optické jevy

Trans

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského trans – za
- stav organismu média připomínající lehký spánek, charakteristický sníženým vědomím, menším kontaktem s hmotným světem a menší citlivostí na materiální impulsy
- lze ho dosáhnout pomocí hypnózy, jako fyzikální jev vyvolaný duchy v průběhu spiritistické seance nebo mimo ni
- v lehkém transu médium kontroluje okolí a může provádět činnosti podle své vůle
- v hlubokém transu nejčastěji médium nepanuje nad svým hmotným tělem a je odkázáno výlučně na experimentátory a svého opatrovníka, který je v kontaktu s jinými duchy
- viz médium, opatrovník média

Tělo fluidální

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského fluidus – tekutý
- viz tělo duchovní

Tělo éterické

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského aether – nebeský prostor, vzduch
- viz tělo duchovní