RSS

Archive for the ‘od S’ Category

Strašidlo

Pátek, Duben 24th, 2009

- jako strašidlo označujeme nadpřirozenou bytost, jejíž zjevení vyvolávalo v lidech hrůzu (strach-strašidlo)
- tato strašidla byla buďto mytologickými bytostmi vzniklými personifikací přírodních jevů (např. hejkal, vodník), nebo bytostmi proměněnými, původně lidskými (vlkodlak, upír) a konečně duchy zemřelých, kteří za svého života spáchali těžký hřích
- první skupina strašidel byla díky své nadpřirozené podstatě nesmrtelná, druhou bylo možno zahubit pomocí určitých magických rituálů (např. upíra bodnutím do srdce naostřeným kůlem) a třetí mohla být za určitých podmínek vysvobozena, čímž dosáhla jejich duše klidu a nadále již nestrašila. K vysvobození stačilo obyčejně jen křesťanské požehnání nebo modlitba, jen v případě obzvlášť zavrženíhodných hříšníků byl proces vykoupení složitější. Někteří dokonce nemohli být vysvobozeni vůbec

Stigmatizace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého stigma – znamení
- medijní jev, který spočívá v tom, že se na lidském těle objevují figurativní nebo imitativní znamení (stigmata), často náboženské povahy
- v drastických případech ho doprovází trvalé fyziologické změny organismu

Stereotyt

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého stereos – trvalý
- soubor vlastností přízraků, jichž se lze dotýkat, umožňující zkoumat jejich povahu pomocí metod a vědeckých přístrojů

Spuk

Pátek, Duben 24th, 2009

- německý výraz, v podstatě synonymum pro poltergeista, snad jen s tím rozdílem, že během řádění spuka někdy docházelo i k materializaci různých fantómů

Spiritista

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského spiritus – duch
- adept spiritismu
- akceptuje předpoklady této vědy a uznává východiska spiritistické filozofie, je charakteristický určitým typem morálnosti