RSS

Archive for the ‘Pojmy’ Category

Vetala

Pátek, Duben 24th, 2009

- elementál nebo též larva poutaná k zemřelé osobě
- zdržuje se v blízkosti čerstvého hrobu a po nějakém čase se sama vypaří
- senzitivní jedinci tvrdí, že jsou schopni ji vidět a obvykle ji označují jako nehmotný, mlžný útvar ve tvaru komolého jehlanu se širší základnou dole

Vazadlo

Pátek, Duben 24th, 2009

- výtvor duchovního těla, který slouží k předávání energie a éterických substancí do hmotného těla
- podle situace se může natáhnout nebo bleskově stáhnout, umožňuje správný průběh exteriorizace
- média ji vnímají jako šňůru stříbrné, světlé barvy

Typtolog

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého tipto – klepu
- médium se schopnostmi k typtologii

Typtologie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého tipto – klepu + logos – slovo, řeč
- komunikace duchů pomocí klepání
- jedna z nejprimitivnějších forem předávání zpráv
- v případě, kdy se jedná o formu umožňující zaznamenání výrazů a vět, hovoříme o typtologii alfabetické
- podle druhu klepání se rozlišují typtologie: pohybu (klepající předmět se zvedá a padá např. noha stolu) a intimní nebo pasivní (zvuk vychází z nitra nehybného předmětu)

Třetí oko

Pátek, Duben 24th, 2009

- nachází se na čele člověka uprostřed mezi obočím a je pokládáno za hlavní sídlo nadpřirozených sil
- proto také říkáme o lidech, kteří jsou nadáni paranormálními schopnostmi, že mají otevřené třetí oko