RSS

Archive for the ‘od P’ Category

Psaní přímé

Pátek, Duben 24th, 2009

- medijní jev spočívající v objevování se písemných komuniké bez využití částí těla média a jakýchkoliv jiných fyzických nástrojů
- manifestující se duch čerpá částečky, které potřebuje z okolí, umísťuje je ve formě textů nebo kreseb na papíru, tabulkách, stěnách, nábytku a jiných předmětech, někdy i za nepřítomnosti média
- jinak: pneumatografie

Psaní automatické

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého automatos – samočinný
- viz automatismus grafický, psychografie

Přízrak (zjevení)

Pátek, Duben 24th, 2009

- medijní jev spočívající v tom, že se manifestují bytosti z nehmotného světa v podobě, která je pro člověka viditelná
- vyskytuje se v podobě éterické (stinné, nedotknutelné) nebo stereolitické (hmatatelné, ve stavu stálého těla), přízrak obyčejně nemá pevnou formu, bývá průhledný, mlhavý a vznáší se několik centimetrů nad zemí
- na rozdíl od vize je vnímán pomocí smyslů materiálního těla a vyskytuje se na místě, kde se nachází pozorovatel
- jako přízrak označujeme zjevení, nepocházející z tohoto světa, např. ducha zemřelého nebo astrální bytost

Premonice

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského prae – před, nejprve + monitio – varování, připomínka
- medijní jev, který spočívá ve varování přicházející z nehmotné sféry nejčastěji ve vztahu k násilným událostem v blízké nebo vzdálenější budoucnosti
- jedna z variant jasnovidnění

Prekognice

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského prae – před, nejprve + cognitio – rozpoznávat, hledat
- medijní jev, který spočívá v tom, jak člověk vnímá události, jež se mají odehrát v blízké nebo vzdálenější budoucnosti
- osoba, která podléhá jevu, nemá v okamžiku vzniku jevu žádné informace, na jejichž podkladě by mohla budoucí stav věcí předpokládat