RSS

Archive for the ‘od P’ Category

Psychofotografie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého psyche – duše + photos – světlo + grapho – píšu
- medijní jev spočívající ve fotografování myšlenek média nebo jiných osob přítomných při experimentu
- někdy je to chybně ztotožňováno s transcendentální fotografií

Psychofonie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého psyche – duše + phone – zvuk
- komunikace duchů za spoluúčasti mluvícího média

Psí

Pátek, Duben 24th, 2009

- název jednoho z písmen řecké abecedy, prvního písmene ve slově psýché – duše
- v parapsychologii takto označujeme duševní energii, umožňující jasnozřivost a podobné paranormální schopnosti (fenomén PSÍ)

Psaní zrcadlové

Pátek, Duben 24th, 2009

- varianta automatického psaní vyznačující se tím, že se písmena objevují formou zrcadlového odrazu
- tyto komunikáty se čtou za pomocí zrcadla
- viz psaní automatické

Psaní intuitivní

Pátek, Duben 24th, 2009

- medijní jev spočívající v předávání komunikátu duchem písemně nebo kresbou, za použití části těla a slovní zásoby média, které je si zcela nebo částečně vědomo obsahu sdělení
- duchem vysílaná idea komunikátu je uzpůsobena médiu a díky němu získává závěrečnou podobu
- jednou z variant jevu je intuitivní kresba