RSS

Archive for the ‘od P’ Category

Psychotronika

Pátek, Duben 24th, 2009

- novější název pro parapsychologii
- interdisciplinární věda zkoumající interakce, ke kterým dochází mezi živými organismy a prostředím, které je obklopuje (vnitřním i vnějším) a energetické informační manifestace těchto interakcí, které umožňují jejich objektivizaci a poznání těch vlastností člověka, jež dosud nebyly verifikovány, což umožňuje hlouběji pochopit organickou materii a obklopující svět – definice Mezinárodní společnosti pro psychotronický výzkum
- termín “psychotronika” byl převzat z francouzského časopisu Toule la Radio, Eelectronigue-BF-Television č.192 z ledna 1955, v němž se objevuje článek nadepsaný “Psychotronique?”. Doporučovalo se v něm doplnit technický slovník tímto novým výrazem, který navrhl Francouz Ferdinand Clerg
- termín PSYCHOTRONIKA, vyjadřující jednotu psychického a energetického, se rychle rozšířil a byl přijat i u nás. Zvláštní přírodní jevy projevující se mimořádnými schopnostmi lidské psychiky spadající do psychotroniky nazýváme psychotronické jevy
- viz metapsychika, parapsychologie

Psychometrie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého psyche – duše + metreo – měřím
- medijní jev spočívající v jasnovidnění při využití hmotných předmětů
- viz jasnovidnění

Psychokinéze

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého psyche – duše + kinesis – pohyb
- medijní jev spočívající na tom, že duch nebo médium působí na bezvládné tělo, způsobuje jeho pohyb nebo transfiguraci

Psychografie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého psyche – duše + grapho – píšu
- komunikace ducha za spoluúčasti píšícího média

Psychograf

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého psyche – duše + grapho – píšu
- intuitivní nebo automatické píšící médium