RSS

Archive for the ‘od N’ Category

Nyktalopie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého nyktos – noc + al- – slepý + ops – zrak
- schopnost vidět v naprosté tmě, vyskytující se u některých médií
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Nekromantie

Pátek, Duben 24th, 2009

- výraz vzniklý z řeckých slov nekros = mrtvý a manteia = věštba
- jedná se tedy o mantickou praktiku, při níž se budoucnost zjevuje prostřednictvím duchů zemřelých, kteří jsou zaříkáváni (vyvoláváni), aby zodpověděli dotazy živých
- tato věštecká metoda se používala již v antickém světe, nejstarší písemný doklad o ní nacházíme v Homérově Odysei
- praktikovala se téměř ve všech kulturách, přesto však pro ni neexistuje žádný jednotný návod nebo postup

(Celý příspěvek…)