RSS

Archive for the ‘od M’ Category

Materializace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského materialis – materiální
- výraz znamená totéž co zhmotnění
- fyzikální jev ve kterém duch sbírá částečky materie z prostředí nebo materiálního těla média a umožní vznik viditelného přízraku (zjevení), kterého se lze dotýkat (zřídka)
- dochází k ní záměrně během experimentů a také samovolně za spoluúčasti přirozených médií
- materializace je jev, který můžeme ve výjimečných případech pozorovat během spiritistických seancí, kdy je médium schopno zhmotnit za pomoci tzv. ektoplasmy předměty nebo duchy zemřelých do fyzické podoby
- tyto materializace byly často dokládány i fotografiemi, z nichž však převážná část byla odhalena jako falza
- k materializacím duchů však může docházet i spontánně. Jev, který v takovém případě pozorujeme je označován jako přízrak nebo strašidlo
- tento jev má obyčejně přímou souvislost s místem, kde k němu dochází. Tak se např. objevují duchové zemřelých na místě své smrti nebo na místě, které si za života oblíbili
- bývá vysvětlován jakousi pamětí místa, které je schopno zaznamenat děje a jejich odrazy pak promítat jako film na plátno
- v magii nazýváme materializaci zhmotnění ducha (démona) během evokace

Manifestace

Pátek, Duben 24th, 2009

- jev, který signalizuje přítomnost duchů a jejich snahu o spojení způsobem, jež lze zaznamenat pomocí smyslů materiálního těla, v závislosti na okolnostech je vnímán současně médii a nebo osobami medijně neprobuzenými
- vzhledem k charakteru se odlišují manifestace: utajené (duch skrytě působí pouze na mysl), zjevné (lze je vnímat pomocí smyslů), fyzikální (materiálního charakteru – hluky, pohyby předmětů apod.), inteligentní (obsahující nějakou myšlenku), spontánní (nezávislé na vůli pozorovatele, bez předchozího vyvolání ducha), provokované (na přání pozorovatele, předchází mu vyvolání), přízraky (duch se stává viditelný pro pozorovatele)

Magnetizování

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého magnetes – magnetický
- posílání fluidů s pozitivní energií skrze léčící médium nebo ducha
- dochází k němu během léčící seance nebo se vyskytuje jako samostatný jev