RSS

Archive for the ‘od L’ Category

Levitace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského levitas – lehkost, vzdušnost
- medijní jev spočívající v zdánlivě samovolném vznášení se předmětů z neživé hmoty nebo živých bytostí ve vzduchu
- ve skutečnosti je vyvolána působením duchů nebo je projevem jedné z funkcí duchovního těla média

Lemurové

Pátek, Duben 24th, 2009

- v antickém Římě byli tímto názvem původně označováni bohové zemřelých
- v pozdější době se tohoto pojmenování začalo užívat pro duchy zemřelých, kteří vedli špatný život a po smrti bloudí světem, aby škodili živým
- v květnu byly pořádány slavnosti na jejich počest, nazývané lemuralie. Zavedl je údajně Romulus, aby utěšil duši svého bratra Rema, kterého dal zavraždit. Slavnosti trvaly tři dny a tři noci, během nichž byly zavřeny chrámy a bylo zakázáno uzavírat sňatky
- lemury měl zahánět dým, proto se na hrobech často pálily fazole
- také je odrazovaly určité magické formulky a zvuk provázející bubnování