RSS

Archive for the ‘od K’ Category

Kryptomnézie

Pátek, Duben 24th, 2009

- kryptomnézii jsou připisovány některé případy, kdy si lidé vzpomínají na události ze svých minulých inkarnací
- při ní subjekt nalézá v paměti informace, které již dávno zapomněl nebo je náhodně slyšel (četl v knize) a ihned vypustil z hlavy. Tyto informace pak bývají chybně vykládány jako osobní zkušenost
- problematické je dokázat, že se jedná právě o kryptomnézii v případech malých dětí, které neumí číst a k nimž se informace žádnou relevantní cestou nemohly dostat

Korespondence křížová

Pátek, Duben 24th, 2009

- medijní jev spočívající v předávání prostřednictvím různých médií (která mohou být na různých i někdy velmi vzdálených místech) sobě odpovídajících komunikátů
- způsoby předání mohou být rovněž rozmanité: skrze média mluvící, píšící, vyvolávající efekt přímého psaní apod.
- každý komunikát obsahuje zdánlivě se sebou nesouvisející věty, které dávají smysl teprve po spojení všech částí
- jinak: korespondence složená

Komunikát spiritistický

Pátek, Duben 24th, 2009

- produkt inteligentní manifestace ducha mající za cíl výměnu myšlenek mezi ním a člověkem, k němuž se obrací
- rozlišujeme komunikát frivolní (bezvýznamné), hrubiánský (obsah a slovník je v rozporu s dobrými mravy), důležitý (frivolnost vyloučena bez ohledu na téma), vzdělávací (s vědeckým, filozofickým, moralistickým apod. obsahem)

Kirlijanograf

Pátek, Duben 24th, 2009

- zařízení, které vynalezl Semjon Kirlijan, sloužící k fotografování aury živých bytostí a předmětů z neživé hmoty, využívající magnetické pole a materiály citlivé na světlo (černobílé a barevné)

Katalepsie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého katalepsis – zachycení, uchopení
- stav těla média charakteristický absencí klasických reakcí a pohybů
- někdy doprovází trans (medijní i hypnotický) a svalové křeče, které vedou ke kataplexii (částečnému nebo celkovému ztuhnutí materiálního těla)