RSS

Archive for the ‘od J’ Category

Jürgensonův efekt

Pátek, Duben 24th, 2009

- švédský filmový producent Jürgenson (1903-1987) objevil v padesátých letech minulého století jev, kdy jsou na zvukovém (magnetofonovém) pásku slyšet hlasy nebo zvuky, jejichž původ nelze objasnit vědeckými prostředky a které jsou podle něj paranormálního původu
- magnetofonových pásků je z tohoto důvodu také často užíváno pro zachycení hlasů zemřelých
- jakýmsi pokračováním experimentů s Jürgensonovým efektem je zachycování obrazů duchů prostřednictvím televizního přijímače, o němž např. pojednává kniha současného německého žurnalisty Rainera Holbeho – Obrazy z říše mrtvých, která vyšla také v českém jazyce

Jasnovidnění

Pátek, Duben 24th, 2009

- medijní jev, který spočívá v mimosmyslovém vnímání osob, předmětů a jejich stavů, jevů a událostí, někdy vzdálených v čase i prostoru
- dochází k němu ve chvíli, kdy osoba podléhající jevu zná něco obecně existujícího, ale díky svým materiálním smyslům o tom neví nebo neumí vyvozovat závěry z jiných dostupných informací, přičemž tyto informace nejsou známy nikomu jinému
- projev jedné z funkcí duchovního těla
- v závislosti na stupni vývoje schopnosti může médium touto cestou přijímat dojmy zrakové, sluchové, čichové a chuťové
- jinak: kryptestezie, metagnomie