RSS

Archive for the ‘od I’ Category

Ideoplastie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého idea – představa + plastos – uspořádaný
- jev, při němž dochází k materializaci ideje vzniklé v mysli média nebo ducha, v podobě ektoplazmatické symbolické představy nebo konkrétního předmětu
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Ideografie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého idea – představa + grapho – píšu
- jev, při kterém duchové předávají zprávy výhradně v podobě symbolů

Ibbur

Pátek, Duben 24th, 2009

- kabalistický termín označující přítomnost dvou či více duší v jednom těle
- jde o určitou formu posedlosti, která může být jak negativní, tak pozitivní
- výraz Ibbur znamená v překladu “obtěžkání” a měl úzkou vazbu na kabalistickou představu reinkarnace