RSS

Archive for the ‘od I’ Category

Invokace

Pátek, Duben 24th, 2009

- latinsky vzývání
- myšlenka, modlitba, odvolání se, vzkaz podobného charakteru směrovaný k duchům, kteří jsou přítomni na spiritistické seanci v její první etapě, nebo při individuální práci médií
- na rozdíl od evokace, kdy mág zaříkává démona či ducha do prostoru vymezeného trojúhelníku, v případě invokace jej zaříkává přímo sám na sebe

Interiorizace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského interior – v blízkosti středu
- závěrečná fáze jevu exteriorizace, návrat duchovního těla do fyzického organismu

Inkorporace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského in – v + corpus – tělo
- medijní jev, který spočívá na částečném nebo celkovém využití materiálního těla média duchem, nejčastěji předání ústní zprávy

Inkarnace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského incarnatio – vtělení
- termín znamenající vejít do těla, proces, při němž se duch spojuje se speciálně pro něho vytvořeným materiálním tělem
- inkarnace je totéž co vtělení
- používá se pro označení doby pobytu duše v jedné tělesné schránce, např. ve smyslu současné vtělení dávného tibetského mnicha
- začíná v okamžiku vzniku zygoty a končí celkovým spojením v průběhu porodu

Ideoplasie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého idea – představa + plastos – uspořádaný
- jev, při němž dochází k vylučování ektoplazmy nebo určitých forem záření aury duchovního těla, jež tvoří podstatu ideoplastie
- projev jedné z funkcí duchovního těla