RSS

Archive for the ‘od G’ Category

Glosolalie

Pátek, Duben 24th, 2009

- výraz pocházející z řeckých slov glossa = jazyk a lalein = mluvit
- nazýváme tak schopnost hovořit změněným hlasem či neznámým jazykem, která se objevuje zejména během extatických stavů (transu), jev předávání ústních zpráv v jazycích médiu před transem neznámých
- v magii je tento projev považován za věštecký
- v katolickém pojetí je však v určitých případech přisuzován nečistým silám, které mluvčího posedly a jeho ústy promlouvají, k takovýmto projevům docházelo poměrně často během provádění exorcismu
- v novějších dobách pak tento fenomén nacházíme u médií během spiritistických seancích
- viz xenoglosie

Gilgul

Pátek, Duben 24th, 2009

- kabalistický termín odvozený od hebrejského slova, označujícího koloběh
- označuje se jím kabalistické pojetí reinkarnace
- na rozdíl od pojetí východních náboženství, která chápou znovuzrození jako trest za hříchy spáchané během života, kabalisté se domnívají, že hlavním účelem převtělování je zdokonalování duše