RSS

Archive for the ‘od F’ Category

Fotografie transcendentální

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského transcendens – překračující
- medijní jev spočívající v proměně v rámci citlivých fotografických papírů
- výsledkem je získání, na negativu nebo pozitivu, obrazu manifestujícího se ducha,
eventuálně nějakého figurálního, literárního či symbolického obrazu, který vyvolal
- v případě fotografování lidí nebo zvířat za účelem získání transcendentální fotografie duch
objevující se později na pozitivu není viditelný ani v prostředí na negativu

Fluidum

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského slova fluidus – tekutý, kapalný
- dohodnuté pojmenování jemné materie vyplňující všechsvět, člověkem nevnímané
- základní nositel energie během medijních jevů
- jeden z prvků struktury duchovních těl
- ve fyzice byla tímto termínem označována neviditelná a nehmotná látka. Přibližně ve
stejném významu jej používá také esoterika
- fluidum je tedy cosi jako neviditelná energie, obklopující vše živé i neživé