RSS

Archive for the ‘od E’ Category

Entelechie

Pátek, Duben 24th, 2009

- slovo řeckého původu
- Aristoteles jím označoval životní princip přebývající v organismech
- nositelem entelechie je duše (psyché)

Emancipace duše

Pátek, Duben 24th, 2009

- stav charakteristický pro život člověka, v jehož průběhu se duše osvobozuje do materiálních pout, osvobozující se některé schopnosti duchovního těla, což ji umožňuje snadnější komunikaci s bytostmi z nehmotné sféry
- probíhá hlavně během spánku, v extatických a somnambulických stavech
ESP
- z anglického extrasensory perception – mimosmyslové vnímání

Elysium (též Elysion)

Pátek, Duben 24th, 2009

- řecká mytologie takto nazývá součást podsvětí, do níž se po smrti odebírali duše hrdinů a počestných lidí
- analogicky mu odpovídá křesťanský termín ráj a je v tomto smyslu také užívána, najdeme jej např. v textu Beethovenovy Ódy na radost (součást jeho Deváté symfonie), která je užívána jako oficiální hymna Evropské unie

Elementární duchové (undiny)

Pátek, Duben 24th, 2009

- označení pro duše zemřelých, kteří vedli špatný život a nemohou se navrátit k Bohu
- zatímco duchové dobrých lidí putují po smrti zpět k Bohu nebo se připravují na znovuzrození, duchové zlých lidí setrvávají jistou dobu v jakémsi mezisvětě, než nadobro zmizí
- tito duchové často vystupují v pověstech a legendách jako strašidla, která se za určitých podmínek zjevují živým lidem

Ektoplazmie

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého ektos – vně + plasma – výtvor
- jev vylučování ektoplazmy materializačními médii