RSS

Archive for the ‘od E’ Category

Exteriorizace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z francouzského exteriorisation – projev
- schopnost člověka vyslat své duchovní tělo na někdy velké vzdálenosti
- děje se vědomě nebo nevědomě, v transu, ve spánku nebo při normálním stavu fyzického organismu
- v závislosti na třídě jevu osoba exteriorizující dokáže více či méně používat smysly duchovního těla

Extáze

Pátek, Duben 24th, 2009

- z řeckého ekstatis – odvrácení ducha
- paroxysmus emancipace duše, který probíhá během tělesného života a v jehož důsledku dochází k časovému omezení fungování některých smyslů a orgánů
- v tomto stavu je duše spojená s tělem jen velmi slabým poutem a cítí se více spojena s nehmotným světem než tělesným
- projevuje se jako přirozený a spontánní stav, i když může být rovněž uměle vyvolávána působením různých materiálních prostředků
- doprovází ji výrazné vnímání bytostí a událostí z nehmotné sféry a aktivizace medijních schopností

Exorcismus

Pátek, Duben 24th, 2009

- termín pochází z řeckého exorkismós – vyhánění (etymologickou podobnost můžeme nalézt též v latinském aiduratio a italském scongiuro, zaklínání)
- nazýváme tak rituál, pomocí něhož exorcista (vymítač) vyhání z člověka zlého ducha, démona nebo ďábla, který jej posedl, povětšinou za pomoci magicko – rituálních nebo také léčitelských praktik, pod vedením k tomu pověřené osoby
- kromě lidí se nečisté síly vymítají také z určitého místa, které ovládají zlé mocnosti, ze zvířat nebo i z věcí
- exorcismus je součástí mnoha náboženství
- nejznámější je exorcismus římskokatolický
- katolická církev rozeznává malý a velký (nebo též slavný) exorcismus. Malý exorcismus je součástí křtu, při němž se novokřtěnec zříká Satana a všeho zlého co nabízí. Velký exorcismus může vykonávat jen zvláštní kněz, který je pověřen biskupem. Průběh velkého exorcismu stanovuje tzv. Římský rituál (Tituale Romanum)

(Celý příspěvek…)

Excitace medijní

Pátek, Duben 24th, 2009

- jev dočasné aktivizace funkcí duchovního těla, umožňující vykonávat činnost charakteristické pro média
- u člověka souvisí s využitím energie materiálního těla, proto nemůže být zneužíván
- stav trvalého medijního podněcování projevující se neustálou podporou medijních jevů svědčí o narušení psychické nebo fyzické rovnováhy média

Evokace

Pátek, Duben 24th, 2009

- z latinského evocatio – vyvolávání
- výraz, jímž se v rituální magii označuje vyvolávání ducha, elementární bytosti nebo boha, výzva určená přítomným duchům v době seance
- v prvních letech existence spiritismu měla formu jemného provolání
- nyní ji nahradila invokace a komentář na téma přírody a cílů setkání
- během evokace stojí mág obvykle v ochranném kruhu, do nějž nemohou proniknout žádné zlé síly, a modlitbami, zaříkáváním a rituálními gesty vyvolává ducha do magického trojúhelníku, který se nalézá mimo kruh
- evokace se též označuje jako zaříkávání