RSS

Archive for the ‘od D’ Category

Duše

Pátek, Duben 24th, 2009

- je v pojetí mnoha filozofických a náboženských systémů duchovní podstatou, která je vlastní živým bytostem. Tyto systémy považují většinou duši za nesmrtelnou, často nehmotnou
- nehmotný princip, zdroj energie, ohnisko smyslů, idejí, pocitů a myšlenek
- žije výhradně ve formě duchovního těla, s jehož pomocí řeší své vztahy s okolím
- je nesmrtelná, individuální, má neopakovatelnou osobnost a stanovený stupeň vývoje

Duch klepající

Pátek, Duben 24th, 2009

- duch nižšího řádu podle klasifikace Allana Kardeca, manifestující svou přítomnost nebo dorozumívající se pomocí klepání

Duch rodinný

Pátek, Duben 24th, 2009

- duch, který je spojen s nějakou osobou nebo rodinou, přebývající stále poblíž
- nejčastěji pečuje o toho, kdo ho zajímá
- někdy signalizuje svoji přítomnost fyzickým nebo mentálním způsobem
- v komplikovaných případech vyvíjí negativní vliv na osoby, v jejichž blízkosti pobývá – tehdy dochází k ingerenci opatrovnických duchů

Duch

Pátek, Duben 24th, 2009

- inteligentní bytost s individuálním vlastnostmi, obydlující všehomír, spoluvytváří nehmotný svět a podléhá přirozenému zákonu vývoje
- vybavena duchovním tělem (vtělená nebo volná) duše jedince, která žila nebo bude žít na zemi (nebo v jiných světech)
- ve spojení s hmotným tělem, v závislosti na svém charakteru tvoří bytost lidskou nebo zvířecí

Dybbuk

Pátek, Duben 24th, 2009

- v judaismu je tímto jménem označována zavržená duše, která nedosáhla vykoupení, nebo také démon, jenž je schopen posednout člověka slabé vůle a zmocnit se jeho těla i majetku