RSS

Archive for the ‘Y’ Category

William Butler Yeats

Neděle, Duben 19th, 2009

William Butler Yeats- anglický básník irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, žijící v letech 1865 až 1939
- od mládí se zajímal o okultismus
- v roce 1887 se v čítárně Britského muzea seznámil s McGregorem Mathersem a následně vstoupil do Hermetického řádu Zlatého úsvitu a podílel se na sepsání jeho rituálů
- byl velkým odpůrcem Aleistera Crowleyho a pokusil se přimět ostatní, aby ho z řádu vyloučili. Po rozkolu, jenž díky tomu nastal, opustil Yeats roku 1905 řád sám. Po tomto datu již neměl s okultisty žádné formální styky
- roku 1917 se oženil s Hyde Leesovou, která krátce po sňatku vyzkoušela automatické psaní. Výsledek jejích pokusů Yeatse nadchl a trval na tom, aby i nadále pokračovala. Po osmi letech studia textů, které jeho žena vyprodukovala, publikoval knihu Vize (A Vision, 1925), která má pro esoteriku velký význam

Dr. Walter Yeeling Evans-Wentz

Neděle, Duben 19th, 2009

- americký antropolog, etnograf a spisovatel, žijící v letech 1878 až 1965
- v roce 1909 vydal dílo Víra v nadpřirozené bytosti v keltských zemích
- žil nějaký čas v Indii, kde studoval tibetský buddhismus
- výsledkem jeho studia byly první anglické překlady Tibetské knihy mrtvých a Tibetské knihy velkého osvobození
- napsal také známou životopisnou knihu Milarepa – největší tibetský jogín a obsáhlou monografii Tibetská jóga a tajné doktríny
- tyto knihy jsou nesmírně důležité pro lepší pochopení východních mystérií