RSS

Archive for the ‘L’ Category

Ludwig Lavater

Neděle, Duben 19th, 2009

Ludwig Lavater- narozen 1527 a zemřel 1586
- autor spisu vydaného v Ženevě roku 1570 De Spectris (O duších) – v tomto pojednání bylo podrobně popsáno mnoho druhů mediálních jevů a doplněno glosářem charakteristik obyvatel záhrobí. Autor zde vystupuje v pozici skeptika, což mu přineslo velkou přízeň vědeckého světa a mělo za následek, že ještě dnes je De Spectris jedním z nejčastěji uváděných děl na toto téma. Zajímavostí je fakt, že anglickou verzi této knihy (objevila se o dva roky později v Londýně), využíval William Shakespeare (1564-1616) i četní angličtí spisovatelé

Pim van Lommel

Neděle, Duben 19th, 2009

Pim van Lommel- vědec s klasickým lékařským vzděláním
- došel k překvapivému závěru: “Nyní víme, že obvyklá vysvětlení prožitků z prahu smrti nejsou správná. Tyto prožitky nejsou vyvolány odumíráním mozkových buněk, nebo nedostatečným prokrvením mozku”
- Lommelovy výsledky prokazují, že člověk má vědomí a sebeuvědomění, tehdy, když už jeho mozek nepracuje
- všechny prožitky získané na prahu smrti se musely odehrávat ve stavu hlubokého bezvědomí. To je překvapivý poznatek, neboť u pacienta v hlubokém kómatu jsou struktury mozku silně poškozeny, a to i ty, které souvisejí s pamětí a subjektivní zkušeností – z toho odvozuje existenci lidské duše
(Celý příspěvek…)

Eliphas (též Elifas) Lévi

Neděle, Duben 19th, 2009

Eliphas Lévi- vlastním jménem Alphonse-Louis Constant
- francouzský mág a hermetik žijící v letech 1810 až 1875
- od mládí byl nadaným studentem a zbožným katolíkem s mystickými sklony
- vstoupil do kněžského semináře v Saint-Sulpice, kde se připravoval na dráhu kněze. V roce 1835 byl jmenován děkanem, ale navzdory tradovanému tvrzení nikdy nebyl vysvěcen na kněze. Svěcení odmítl a seminář opustil
- roku 1841 napsal kontroverzní knihu Bible svobody (La Bible de la Liberté), za což byl obviněn jako hlasatel bezbožnosti a podvraceč morálky a soud jej poslal na osm měsíců do vězení. Po propuštění se stal asistentem kněze v diecézi Evreux, ale když vešlo ve známost, že je autorem Bible svobody, musel z místa odejít. Pokračoval dále v psaní knih a za svá pojednání v socialistickém duchu byl znovu odsouzen, tentokrát na šest měsíců ve vězení. Přesto po propuštění dále pokračoval ve psaní polemik a v revolučním roce 1848 znovu vydal Bibli svobody
(Celý příspěvek…)