RSS

Archive for the ‘K’ Category

Allan Kardec

Neděle, Duben 19th, 2009

Allan Kardec- narodil se v Lyonu 30.října 1804 a zemřel v roce 1869
- ve skutečnosti se jmenoval León-Hyppolyte Rival
- francouzský pedagog, spisovatel a spiritista
- velmi záhy se projevil jako zázračné dítě s mimořádnou pamětí. Stal se učitelem a do podvědomí lidí se zapsal pedagogickými pracemi, kdy rozvíjel Pestalozziho metody
- ve 24 letech začal přednášet o mnemotechnických metodách při výuce dějepisu a matematiky
- roku 1850 se začal zajímat o spiritismus, tehdy ještě nazývaný jinak. Z Ameriky se šířila móda spiritistických stolků, tomu však příliš nedůvěřoval. Pročítal mnoho zápisů ze seancí a hodnotil je z pozice vědce, nicméně se zúčastnil pokusů, kdy se s odhmotněnými komunikovalo nikoli prostřednictvím otáčení stolku, nýbrž tak, že se na danou otázku ozvalo klepání. Nesedával přímo u stolku, jen vše důkladně zapisoval. Na radu jednoho ducha si dokonce změnil jméno a nechával si říkat Allan Kardec, aby oddělil tuto činnost od své učitelské profese
(Celý příspěvek…)