RSS

Archive for the ‘G’ Category

Dr. Grey-Walter

Neděle, Duben 19th, 2009

Dr. Grey-Walter- anglický neurolog, který se zabýval Delpassovým experimentem a zabýval se výzkumem biofeedbacku
- na klinice pro pacienty s vysokým krevním tlakem trénoval pokusné osoby na to, aby zmáčknutím tlačítka zapnuly speciální televizor pokaždé, když si přály vidět určitý obraz
- měření mozkových aktivit pomocí encefalografu ukázalo, že jejich mozek vysílá elektrický impuls vždy těsně předtím, než stisknou tlačítko
- podařilo se mu tento původně jen slabý impuls natolik zesílit, že se televizor – přímo napojený na elektrody upevněné na hlavách pokusných osob – zapínal jejich pouhým přáním
- o pokusu a jeho uspořádání věděla nakonec celá řada pacientů
- v dalším průběhu experimentů se ukázalo, že vědomí a paměť skutečně dokáží i po mozkové smrti (kdy mozek vykazuje nulovou aktivitu) spouštět Grey-Walterovu aparaturu
- oba vědci tak předložili přesvědčivý důkaz, že vědomí může být aktivní i po klinické smrti svého nositele. Signál přišel z oblasti za hranicemi našeho čtyřrozměrného universa

Joseph Glanvill

Neděle, Duben 19th, 2009

- narozen roku 1636 a zemřel roku 1680
- v roce 1658 získal titul magistra svobodných věd na univerzitě v Oxfordu
- kaplan krále Karla II., velký milovník tajemných věd, protivníky zvaný nejschopnějším z obránců pověr. Do historie vstoupilo jeho neobvykle populární dílo Saduceismus Triumphatus (Triumfující saduceismus), ve kterém popsal, kromě jiného, i počínání takzvaného poltergeista z Tedworthu, jež viděl na vlastní oči a které se skládalo z levitace lidí i předmětů, hluku a materializace přízraků v okamžiku smrti člověka. Nedostatkem jeho práce je bohužel celková nekritičnost a lehkomyslnost, s jakou přijímal veškeré soudní zprávy, ze kterých vycházel

Luiz Antonio Gasparetto

Neděle, Duben 19th, 2009

- brazilský psycholog, narozený roku 1949 – proslavil se svou schopností zhotovovat v transu díla v duchu starých mistrů (Rembranta nebo da Vinciho), ale i novodobých umělců (např. Picassa nebo Modiglianiho), a to v krátkém časovém úseku pěti až třiceti minut. Svou schopnost mnohokrát demonstroval veřejně. Maluje rukama, nohama, dokonce dovede zároveň malovat každou rukou jeden obraz a třetí ještě nohou – Gasparetto tvrdí, že jeho prostřednictvím tvoří sami umělci, kteří do něj během transu vstupují v podobě jakéhosi fluida – své schopnosti považuje za jasný důkaz toho, že vědomý život v určité formě přetrvává i po smrti člověka

Eillen Garretová

Neděle, Duben 19th, 2009

Eillen Garretová- žijící v letech 1893 až 1970
- anglická spiritistka a vizionářka irského původu
- od dětství se u ní projevovaly parapsychologické schopnosti. Předpověděla např. smrt vlastního syna a během jedné z vizí viděla smrt svého manžela, který narukoval do první světové války. Dva dny po tomto vidění se dozvěděla, že je její muž pohřešován
- během účasti na spiritistických seancích usínala a po probuzení tvrdila, že skrze ni hovořili mrtví
- v roce 1951 spolupracovala při zakládání Parapsychologické nadace, institutu pro výzkum psychotronických sil
- ke svým schopnostem byla celý život skeptická. Nebyla nijak ovlivněna okultisty a pro své schopnosti se pokoušela najít racionální, vědecké vysvětlení

Gustave Geley

Neděle, Duben 19th, 2009

Gustave Geley- narodil roku 1865, zemřel v roce 1924
- studoval na lyonské lékařské fakultě. Až do roku 1918 vykonával lékařskou praxi v Annecy. – už tehdy pracoval na jedné parapsychologické studii
- roku 1897 publikoval Pokus o obecný pohled na spiritismus a o jeho syntetický výklad
- v letech 1916-1918 pravidelně prováděl pracovní experimenty s médiem Evou C. Na naléhání profesora Richeta vedl Mezinárodní ústav pro metapsychiku, který byl právě založen M. Jeanem Meyerem a začal sloužit veřejnosti 23.dubna 1919.
- Dr. Geley se nespokojil s teorií, organizoval seriózní experimenty s tehdejšími nejproslulejšími médii
(Celý příspěvek…)