RSS

Archive for the ‘F’ Category

Camille Flammarion

Neděle, Duben 19th, 2009

Camille Flammarion- žil v letech 1842-1925
- francouzský astronom, geofyzik a spisovatel, hojně se však věnoval také parapsychologii. Mnoho úsilí a péče vynaložil na zkoumání dokumentů a osob
- patřil k velmi schopným experimentátorům, uměl nejen pozorovat, ale u každého případu dokázal navodit pozoruhodné pokusy. S médiem Eusapií Palladiniovou, dokonce vyfotografoval stůl během levitace, kdy se těleso vznášelo ve vzduchu zdánlivě bez opory.
- snažil se rovněž populární formou přiblížit astronomii široké veřejnosti. V roce 1882 založil Framourskou astronomickou společnost, která je dosud velmi aktivní
- napsal mnoho filosofických a vědeckých článků a především asi dvanáct praktických astronomických příruček, mezi nimi i slavnou Populární astronomii
(Celý příspěvek…)