RSS

Archive for the ‘D’ Category

Jean Jasques Delpasse a William Jongh van Asyneck

Neděle, Duben 19th, 2009

- Delpasse – fyzik a počítačový odborník, Asyneck – neurolog
- pracovali na počátku sedmdesátých let v rámci speciálního výzkumného projektu USA ve kterém se pokusili dokázat existenci dosud neznámé bioenergie. Přitom zcela nečekaně učinili významný vědecký objev
- viz. pojmy parapsychologie – Delpassův experiment

Jean Deleuze

Neděle, Duben 19th, 2009

- francouz narozen 1753 – zemřel 1835
- stoupenec Mesmera
- studoval mediální jevy a přímo je spojoval s životem po smrti. Důkazy o jeho existenci hledal zvláště ve faktu vzniku materiálních zjevení
- Mesmeristé vytvořili cosi na způsob organizovaného společenského hnutí, jehož sklonek připadl na počátky spiritismu

John Dee

Neděle, Duben 19th, 2009

John Dee- narozen 1527 v Londýně v rodině bohatého obchodníka – zemřel 1607
- alžbětinský filozof, kartograf, astronom, matematik a alchymista
- tento Walesan se již ve věku devatenácti let stal členem prestižní Trinity College v Cambridge a od roku 1550 také přednášel v Paříži. Studoval matematiku a astronomii
- jeho zájem o duchy se odstartuje od setkání s Gerolamem Cardanem, i když z počátku Dee hledal v záhrobí pomoc při studiu spojené hlavně s finančními záležitostmi. K uvědomělosti vážnějšího přístupu k manifestacím duchů mu pomohly vlastní mediální schopnosti
- jeho přednášky a vědecké práce se staly velmi populární zvláště v Německu a Čechách a inspirovaly tehdejší esoterická centra
- v cestování, při alchymistické činnosti a rovněž v bádání spojeném s mediálními jevy mu pomáhal Edward Talbot (1555-1608), známý spíše jako Edward Kelley – byl to v Oxfordu vystudovaný notář, který, když umíral, konstatoval, že tajemství všehomíra zůstávají na dosah jeho ruky a i když nebyl hoden toho, aby je poznal během života, po smrti mu budou vyjevena.
- působil jako astronom a matematik na dvoře anglické královny Alžběty, která jej v roce 1583 pověřila tajným diplomatickým posláním na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, kam přichází spolu s Edwardem Kelleym. Po ztrátě přízně v Praze přišel v roce 1586 do služeb Viléma z Rožmberka. Pobýval zejména na třeboňském zámku. V roce 1589 odešel ze služeb Viléma a vrátil se zpět do Anglie

Sir Arthur Conan Doyle

Neděle, Duben 19th, 2009

Sir Arthur Conan Doyle- anglický (skotský) spisovatel, lékař a okultista, žijící v letech 1859 až 1930
- působil také jako misionář a kazatel
- světovou proslulost získal jako autor detektivních románů o Sherlocku Holmesovi
- Doyle se zajímal o nejrůznější psychotronické jevy. Byl členem Společnosti pro psychotronický výzkum a prezidentem Londýnské spiritistické aliance. Pořádal četné přednášky o spirituálních jevech. Jeho pověst však poškodil případ tzv. víl z Cottingley, kdy roku 1917 pořídily dvě mladé dívky, desetiletá Frances Griffithová a šestnáctiletá Elsie Wrightová několik snímků, na kterých byly zachyceny drobné bytosti s motýlími křídly, víly či skřítkové
- Doyle byl přesvědčen o pravosti fotografií, čímž v očích veřejnosti ztratil důvěryhodnost. Snímky byly obecně pokládány za falza. Autorky fotografií však podvod přiznaly až mnoho let po Doylově smrti
- Doyle se během svého života dostal do sporu také s proslulým iluzionistou Harry Houdinim. Jejich pře se týkala spiritismu, Houdini, Doylem označován jako jedno z nejschopnějších médií vůbec, vystupoval proti podvodníkům v tomto oboru tak urputně, až byl nakonec sám přistižen, jak falšuje důkazy proti jiné věhlasné spiritistce Margery Crandonové
- traduje se, že při jedné ze seancí, konané u Sira Doyla roku 1926, dostali účastníci ze světa duchů vzkaz, že je Houdini odsouzen. Harry Houdini skutečně krátce na to zemřel

Max Dessoir

Neděle, Duben 19th, 2009

Max Dessoir- německý psycholog, filozof a kunsthistorik, žijící v letech 1867 a 1947
- byl členem teozofické společnosti, je autorem termínu parapsychologie