RSS

Archive for the ‘C’ Category

Ian Currie

Neděle, Duben 19th, 2009

- kanadský antropolog a sociolog
- je autorem řady publikací na téma mimotělních prožitků a s nimi příbuzných prožitků z prahu smrti

William Crookes

Neděle, Duben 19th, 2009

William Crookes- narodil se roku 1829 a byl jedním z nejvýznamnějších fyziků Anglie
- bylo mu teprve 19 let, když se stal na Královské koleji pro chemii asistentem profesora Hoffmanna. O rok později byl suplujícím profesorem, ve 22 letech řídil Oxfordskou meteorologickou observatoř a působil jako profesor chemie v Chesteru.
- lidstvo vděčí Crookesovi za objevení thalia, radiometru a především za Crookesovu teorii
- velmi záhy se stal členem Královské společnosti v Londýně
- své pozoruhodné výzkumy prováděl v oblasti astronomie a spektroskopii a stal se i členem korespondentem Pařížské akademie věd. Zároveň se však zajímal o bádání, které tehdy bylo módní záležitostí a to o výzkum mediumity, čili schopnosti být médiem. Zdaleka se těmto úkazům nevysmíval, naopak je sledoval vážně a s vědeckou precizností.
- zahájil vědecké údobí parapsychologie a ke svým pokusům a pozorováním přistupoval se stejnou vážností jako k fyzice
- pro parapsychologii byl velkým přínosem vzhledem k vědeckosti svých pozorování

Florence Cooková

Neděle, Duben 19th, 2009

Florence Cooková- uvedené jméno je třeba ztotožnit se jménem Katie Kingová, nádherný přízrak se totiž zjevoval na seancích, při nich byla médium Florence Cooková
- na konci 19. století byly v módě pokusy, při nichž médium vyvolalo různé nehmotné přízraky, někdy avšak i hmatatelná stvoření zrozená z něčeho a opět mizející po skončení seance. Těmito prazvláštními projevy se zabývaly i velmi vážené osobnosti
- obdobného pokusu se Florence Cooková zúčastnila poprvé ve svých 16 letech a ihned rozpoznala svou životní šanci vyniknout a snad i zbohatnout.
- zúčastnila se i seancí, na nichž média – pánové Herne a Williams – dosahovali velmi pozoruhodných výsledků se zhmotněním
(Celý příspěvek…)

Edgar Cayce

Neděle, Duben 19th, 2009

Edgar Cayce- americký jasnovidec, známý jako spící prorok, žil v letech 1877 až 1945
- dokázal se uvést do změněného stavu vědomí, transu, v němž byl údajně schopen diagnostikovat choroby a stanovovat postupy jejich léčení
- dokázal diagnostikovat i na dálku, stačilo mu znát jen jméno a adresu pacienta
- přestože nebyl lékařem, jeho zásluhy v tomto oboru byly tak značné, že mu byl univerzitou v Chicagu posmrtně (roku 1954) udělen titul doktor noris causa
- v transu vyslovil také mnohá proroctví, která se dodnes těší značné oblibě
- hovořil také o minulých životech svým pacientů nebo o vzniku vesmíru a života na Zemi
- Cayce měl už za svého života mnoho stoupenců, některými byl dokonce považován za největšího zasvěcence od dob Ježíšových časů

Facius Cardano

Neděle, Duben 19th, 2009

Facius Cardano- narodil se roku 1443 – zemřel roku 1526
- italský lékař
- měl vynikající médijní schopnosti materializace a jasnovidectví
- neustále navazoval kontakty s bytostmi z jiných světů a získával od nich informace typu proroctví, což potvrdil Gerolamo Cardano (1501-1576), který pokračoval v otcově práci, profesor na univerzitách v Miláně, Padově a Bologni, představitel renesanční školy filozofie přírody, zabývající se algebraickými rovnicemi a teorií páky a váhy
- Medijní schopnosti se v mladistvém věku rozvinuly také u Gerolama. Ve svých dílech zaznamenal proto četné zprávy z kontaktů s duchy, zvláště vztahující se k existenci duchovních opatrovníků. Popisoval rovněž prožitý jev vysílání vlastního duchovního těla, který byl později popsán jako exteriorizace